Flytta din domäns mail till Google Apps Mail

Steg för steg instruktioner för att flytta din mail till google appsFlytta din mail till Google Apps
Google är en av de stabilaste e-post leverantörerna i världen och i sin Google Apps erbjuder de ett komplett eposthanteringssystem.
Som besökare kan man lätt tro att det är en tjänst som kostar pengar, men för de företag som
klassas som små till medelstora så är detta faktiskt gratis upp till 10 användare. För många företag räcker detta gott och
väl.

Så flyttar du din mail från din nuvarande leverantör

Registrera konto på Google Apps
Registrera dig för Google Apps här klicka på kom igång och följ anvisningarna.
Bekräfta ägarskap av din domän
När du har registrerat dig måste du bekräfta att det är du som äger din domän. Detta gör du enklast genom att ladda upp
den html fil som Google erbjuder för verifiering till roten av din domän.
Logga in på www.google.com/a/dindomän.se och gå till konfiguration.

Registrera användare
När verifiergingen av domänen är klar är det dags att skapa dina användare. Vi rekommenderar att
du skapar en användare för administration av Google Apps förslagsvis admin@dindomän.se
Importera mail till Google Apps Gmail
Nu är det dags att importera mail till din gmail. Logga in på det konto det gäller, tex
namn@dindomän.se. Klicka på inställningar och Konton och import. Välj Sök efter nya epostmeddelanden
med POP3. Klicka där och lägg till ditt POP3 konto från din gamla mail. Nu
kommer en ruta upp där du skall fylla i din e-postadress, fyll då i namn@pop.dindomän.se, klicka
sedan på nästa. Ange inställningarna för ditt POP3 konto. Tex mail.dindomän.se och port 110. Välj
nej på nästa fråga om att skicka e-post som det nya kontot.

Överföring av mail
Om allt gått bra så kommer din mail nu att kopieras över till gmail. Hastigheten på överföringen är
ca 200 mail/timme så det kan ta en stund om du har många mail.

Konfigurera gmail
Logga in på www.google.com/a/dindomän.se och klicka på Konfiguration. Det är nu dags att peka
om din e-post pekare så att dina nya mail hamnar hos google istället för din gamla leverantör.
Klicka på konfigurera dina appar och sedan på gmail. Klicka nästa. Logga in hos din leverantör av
domännamn och managera DNS-inställningar. Välj att hantera e-post med extern server och ange:
Prioritet 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM. (glöm ej punkten på slutet)
Klicka på genomför ändring.

Flytta din mail till Google Apps
Om du vill kan du lägga till fler pekare till googles mail servrar för att försäkra dig att det inte slutar
fungera om den primära servern går ner.
Editera dina DNS-inställningar och lägg till dessa som MX pekare.
TTL: 300 Prio: 2 Data: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
TTL: 300 Prio: 3 Data: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
TTL: 300 Prio: 4 Data: ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
TTL: 300 Prio: 5 Data: ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.

Sista steget
Om du gjort enligt googles anvisningar när du varit inloggad på
https://www.google.com/a/cpanel/dindomän.se/SetupMXInstructions så bör du nu se ”Jag har
slutfört dessa steg” Genomför sista steget och klicka på den. Google pingar nu de nya DNS:erna
och ändringarna genomförs. Du har nu pekat om mailen för din domän till Google-mail. All mail skickas och tas nu emot genom
gmail. Ompekningen kan dröja upp till ett dygn innan den slagit igenom på internet. Logga in på
mail.google.com och börja använda din mail. Om du vill använda dig av en smartphone eller en
mail klient som Outlook eller Thunderbird så kan du aktivera IMAP under inställningar. Lägg till
din mailsignatur och du är klar att börja maila med din nya Google Apps mail.